Anunț privind aplicarea Legii nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar