Funcţionari publici

Nr. crt. Nume, prenume Funcţia
1. Andron Maria Contabil şef
2. Szekely Crina Monica Inspector
3. Curta Iosif Referent registru agricol
4. Paşcan Ioan Inspector
5. Toncian Vlad Consilier achiziții publice
6. Pașcan Iuliu Ioan Inspector
7. Iușan Adriana Maria Inspector
8. Cadar Ionel Horațiu Inspector
9. Ștefan Camelia Maria Inspector
10. Groza Daniel Petru Inspector
11 Mircea Ana Maria Inspector